Översiktsplan för Sundbyberg

Illustration

Översiktsplanen visar hur staden kan fortsätta att växa

En översiktsplan ger vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Nu och på lång sikt. Översiktsplan för Sundbyberg Pdf, 20.7 MB. antogs av kommunfullmäktige 2018 och är ett viktigt styrdokument. Planeringsstrategin Pdf, 1.7 MB. ska läsas tillsammans med översiktsplanen.

Ta del av översiktsplanen

Du hittar översiktsplanens olika delar till höger under Relaterat innehåll.

Fem målbilder för Sundbyberg

Översiktsplanen utgår från stadens vision Länk till annan webbplats.och presenterar fem målbilder för Sundbybergs utveckling:

  • En sammanhållen stad
  • Plats för alla
  • Levande stadsrum
  • Grönska och vatten av god kvalitet
  • Den smarta och hållbara staden

Målbild: En sammanhållen stad

Det ska vara enkelt att röra sig i staden till fots och med cykel. Vi vill bygga ihop staden med nya kvarter, mötesplatser och gröna stråk.

Målbild: Plats för alla

I Sundbyberg ska det finnas plats för hushåll av olika storlek. I livets alla skeden. Vi vill skapa mötesplatser för samvaro och aktiviteter för människor i alla åldrar. I takt med att staden växer vill vi bygga ut service såsom förskola, skola och äldreomsorg.

Målbild: Levande stadsrum

Det är nära till mycket i Sundbyberg. Vi vill skapa bra förutsättningar för stadsliv i hela staden. Fler ska kunna bo, arbeta och vara här. Stadens centrala läge i en dynamisk storstadsregion bidrar till att göra Sundbyberg attraktivt för många.

Målbild: Grönska och vatten av god kvalitet

Det ska vara lätt att uppleva grönska och vatten. När staden växer vill vi skapa nya parker och gröna stadsrum. Det bidrar till livskvalitet. Därför vill vi även utveckla Igelbäckens naturreservat, Lötsjön och Golfängarna samt Bällstavikens strandpromenad.

Målbild: Den smarta och hållbara staden

Vi vill bygga vidare på Sundbyberg med hög kvalitet och med nya smarta lösningar. Som gör tillvaron enklare och som är bra för klimatet och miljön.

Frågor och svar om översiktsplanering

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. Översiktsplanen ska ge den samlade bilden av stadens viljeinriktning inom fysisk planering och stads­utveckling.
Läs mer om översiktsplanering på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 4 april 2024