Stadsutvecklingsprojekt

I Sundbyberg finns ett antal prioriterade områden för stadens utveckling. Det är Ursvik, Hallonbergen och Ör samt Rissne. Ett par större väg- och järnvägsprojekt är också prioriterade; tvärbanan och nedgrävningen av järnvägen som möjliggör utvecklingen av Nya stadskärnan.

Läs mer om projekten under respektive rubrik.

Senast uppdaterad 27 februari 2023