Stadsutvecklingsprojekt

I Sundbyberg finns ett antal prioriterade områden för stadens utveckling. Det är Ursvik, Hallonbergen och Ör samt Rissne. Ett par större väg- och järnvägsprojekt är också prioriterade; nedgrävningen av järnvägen och tvärbanan.

Läs mer om projekten under respektive rubrik.

Senast uppdaterad 12 april 2021