Ursvik

Ursvik är Sundbybergs största utbyggnadsprojekt och ett av de största i länet. Området bebyggs till år 2026 med bostäder med olika upplåtelseformer, gångstråk, parker och mötesplatser, idrottsanläggningar, torg, skolor och förskolor.

Bostäder och kollektivtrafik

Den första inflyttningen till området skedde 2007. Utbyggnaden ska pågå till 2026, då 16 000–18 000 personer kommer att bo här i cirka 8 000 bostäder med blandade upplåtelseformer: hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Idag bor omkring 5 000 personer i området.

Delområde 1 (östra delen) består av småhus, radhus, parhus och flerfamiljshus i 1–3 våningar. De västra delarna (delområde 2), som är på planeringsstadiet, får en mer stadsmässig karaktär med en högre bebyggelse generellt. På ursvik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns all slags information för dig som bor eller vill flytta till Stora Ursvik.

Trafikförvaltningen på Region Stockholm planerar för en utbyggnad av tvärbanan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som kommer att gå genom Stora Ursvik och vidare till Kista. Stadens planarbete för tvärbanan genom Ursvik kan du följa här. I samband med att tvärbanan tas i drift öppnar också den nya bron mellan Stora Ursvik och Stockholm, där Rinkebys tunnelbanestation ligger. Idag trafikerar bussar Stora Ursvik. 

Klart

Hela utbyggnaden planeras att vara klar 2026.

Omgivningar

Stora Ursvik gränsar till Stockholm i nordväst, Igelbäckens naturreservat i norr, Solna i öster och Enköpingsvägen i söder. Vid projektets slut kommer Enköpingsvägen och området omkring att vara omdanat till en levande stadsgata med grönska, mötesplatser och arbetsplatser. Mellan naturreservatet och bostadsområdet ligger Miloområdet, ett före detta militärt område som staden vill utveckla till ett rekreations- och motionsområde.

Service

Staden planerar för vilken service som ska finnas i området: förskolor, skolor, affärslokaler, idrottsanläggningar etcetera.

Förskola och skola

Förskola och skola finns på Kymlingeskolan och Ursvikskolan. Ytterligare förskolor är Granatäpplet samt Milots förskola som har en finsk avdelning. Älvkvarnsskolan är privat och var en av de första som öppnade i Stora Ursvik. Förskolan Forskaren i detaljplan 3 öppnades i mars 2018. Kvarnkullens förskola öppnar under 2021. Observera att alla tidsangivelser är preliminära!

Byggherrar

Bostäderna i delområde 1 utvecklas av 19 byggherrar: 

Bonava, Fastighets AB Förvaltaren, FFAB, Folksam, Hagelsrumsgruppen, HSB, Ikano bostad, Järntorget, LB-hus, Lean Bostad, Lindbäcks bygg, Riksbyggen, Serafim, Invest, SKB, SSM, SUKB, Sundbybergs stad och Wåhlin Fastigheter.

Staden ansvarar för att bygga kommunala anläggningar som används av dem som bor i området: ledningar till husen, gator, vägar, gång- och cykelbanor, avfallsanläggningar, förskolor, skolor, idrottsanläggningar, parker och konstinstallationer.

Illustrationsskiss som utbyggnadens etapper.

Klicka för att se en större bild. De helt gråtonade partierna längst till vänster och i underkant är på planeringsstadiet – delområde 2. Det vitmarkerade partiet i detaljplan 3 byggs nu, och områdena i färg är färdigställda.

På gång område för område

Kartbilden och listan nedan visar var finplaneringsarbete* pågår och när inflyttning sker. Alla tidsangivelser är preliminära. 

Delområde 1

  • Detaljplan 1A är avslutad.
  • Detaljplan 1B: inflyttning har påbörjats under 2018.
  • Detaljplan 2A: är avslutad.
  • Detaljplan 2A/HSB: Inflyttning pågår, klart senast 2019.
  • Detaljplan 2C: är avslutad.
  • Detaljplan 3: Byggnation pågår.

Delområde 2 (de västra delarna)

  • Detaljplan 2D Planeras
  • Detaljplan 2E Planeras

* Finplanering: anläggning av trädplanteringar och annan grönska, belysning, papperskorgar, kantsten med mera. 

Flygbild över Stora Ursvik år 2012

Klicka för förstoring. Flygbild från 2012 med etapp 1A i mitten av bilden. Till vänster: Ulvsundaleden och delområde 2, idag under planering. I nedre högra hörnet Enköpingsvägen. Överst i bild: Miloområdet och längst till höger Lilla Ursvik.

Senast uppdaterad 30 september 2022