Visionsbild Ursvik

Visionsbild Ursvik.

Ursvik

Ursvik ligger i norra Sundbyberg och är ett nyutvecklat område där en stor del byggts under de senaste 15 åren. Viktiga knutpunkter så som Kista, Arenastaden och centrala Sundbyberg nås enkelt. Samtidigt är det nära till skog och Igelbäckens naturreservat.

Stora Ursvik är en nyutvecklad stadsdel med hög befolkningstäthet. Det ger goda förutsättningar att erbjuda service för boende i området. Områdets varsamt utformade offentliga ytor och höga krav på miljöanpassning i byggnationen skapar en stadsdel med stort ansvarstagande för goda livsmiljöer och en hållbar framtid.

Området kännetecknas av grönområden och parkstråk, och kopplingen till skogen och naturreservatet är alltid nära..

Blandad bebyggelse

När Ursvik är helt utbyggt kommer 14 000-16 000 personer att leva i någon av stadsdelens 8 000 bostäder. Här byggs bland annat småhus, äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter. Stor vikt har lagts vid att den nya bebyggelsen ska matcha den äldre i närområdet.

Området ska fortsätta utvecklas fram till år 2036 och väntas ha en ung befolkning med en stor andel medborgare upp till 65 år gamla.

Resa hit

I området kommer det att finnas två stationer på tvärbanans sträckning mellan Helenelund och Sickla. Tvärbanan kopplar också ihop Stora Ursvik med befintliga tunnelbanelinjer (Blå i Kista och Rissne). Området trafikeras även av busstrafik. Länk trafikförvaltningen

Närheten till Rissne, Sundbybergs centrum och Stockholm (Rinkeby, Kista) genom kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelvägar samt bilvägar kopplar ihop Ursvik med Stockholm på ett effektivt sätt.

Via Ursviks allé kopplas Stora Ursvik och Rinkeby ihop genom en bussbro som även gående och cyklister kan använda.

För att underlätta resor mellan Stora Ursvik och Rissne byggs en gång- och cykelbro över Enköpingsvägen, bredvid tvärbanebron.

Service

Intill Kvarngatan ligger Ursviks torg nära viktiga stråk. Torget ramas in av planteringar, men har ändå god kontakt med omgivande gator och med hållplatser för buss och spårvagn. På torget kommer det att finnas plats för mindre evenemang och torghandel.

Eftersom befolkningsprognosen förutser en yngre befolkning finns ett stort behov av skolor och förskolor i området. I dagsläget finns fyra skolor och flertalet förskolor. Detta kan utvecklas utifrån ytterligare behov.

I området planeras lokaler för dagligvaruhandel och restauranger.

Vid Ursviks torg kommer också en mötesplats i kulturens tecken, med fokus på fritid för barn och unga finnas. Huset kommer enligt tidig planering att ha ett litet bibliotek med inriktning för barn och ungdomar samt ytor för kulturskolan.

Illustrationsskiss som utbyggnadens etapper. Förstora bilden

Klicka för att se en större bild. De helt gråtonade partierna längst till vänster och i underkant är på planeringsstadiet – delområde 2. Det vitmarkerade partiet i detaljplan 3 byggs nu, och områdena i färg är färdigställda.

Flygbild över Stora Ursvik år 2012

Klicka för förstoring. Flygbild från 2012 med etapp 1A i mitten av bilden. Till vänster: Ulvsundaleden och delområde 2, idag under planering. I nedre högra hörnet Enköpingsvägen. Överst i bild: Miloområdet och längst till höger Lilla Ursvik.

Senast uppdaterad 24 juni 2024