Illustration Hallonbergsstråket.

Illustration/visionsbild Hallonbergsstråket.

Hallonbergen och Ör

Just nu pågår utveckling av Hallonbergen och Ör. Flera olika projekt gör att invånarantalet i stadsdelarna nästan fördubblas fram till 2030.

Ör planerades och byggdes på 60-talet och Hallonbergen på 70-talet. Det har inte hänt mycket i stadsdelarna men nu pågår planering för att utveckla de båda områdena.

Utveckling och planer

Alla pågående och antagna detaljplaner finns samlade här intill under "Relaterat innehåll". Där kan du läsa mer om vad som planeras eller byggs för tillfället.

Bättre service och fler bostäder

Vårt mål är att skapa socialt och långsiktigt hållbara områden. Därför planerar vi för en blandning av bostäder, verksamheter och service. När fler människor flyttar hit skapas ett större underlag för service och möjliggör att fler butiker, restauranger, caféer och förskolor kan etableras. På så vis får vi levande stadsdelar.

Trygghet i fokus

I samband med att nya hus byggs passar vi på att bygga om gator och vägar så att de blir tryggare. Planeringen omfattar också områdenas grönytor och parker som ska utvecklas och stärkas.

Ny strategisk inriktning för stadsutvecklingen

Våren 2018 beslutade staden om en strategisk inriktning för den fortsatta stadsutvecklingen i Hallonbergen och Ör. Den innehåller en målbild för år 2030 och nio strategier för att nå dit. Du hittar den under Relaterat innehåll.

Fokus för stadsutvecklingen är att skapa ett välfungerande och sammanhållet område för människor. En viktig del i det arbetet är att knyta samman det nya som byggs, med det som redan finns. Utvecklingen ska genomsyras av delaktighet och medborgardialog.

Senast uppdaterad 12 mars 2024