Projektkarta Hallonbergen och Ör

Klicka på bilden för att göra den större.

Hallonbergen och Ör

Just nu pågår utveckling av Hallonbergen och Ör. Flera olika projekt gör att invånarantalet i stadsdelarna nästan kommer att fördubblas fram till 2030.

Stadsutvecklingen

Ör planerades och byggdes på 60-talet och Hallonbergen på 70-talet. Det har inte hänt mycket i stadsdelarna sedan de färdigställdes men nu pågår planering för att utveckla områdena. Alla pågående och antagna detaljplaner finns under Relaterat innehåll. Där kan du läsa mer om vad som planeras eller byggs för tillfället.

Vårt fokus är att skapa långsiktigt socialt hållbara områden. Det innebär att vi planerar för en blandning av bostäder, verksamheter och service. När fler invånare flyttar in skapas ett större underlag för service och det gör att fler butiker, restauranger, caféer och förskolor kan etableras. På så sätt får vi levande stadsdelar där det finns något för alla. I samband med att nya hus byggs passar vi också på att bygga om gator och vägar så att de blir tryggare. I planeringen tas även de grönytor och parker som finns i områdena med. De ska också utvecklas och stärkas.

Ny strategisk inriktning för stadsutvecklingen

Staden har tagit fram en strategisk inriktning för den fortsatta stadsutvecklingen i Hallonbergen och Ör Pdf, 583.6 kB, öppnas i nytt fönster. som beslutades våren 2018. Den innehåller en målbild för år 2030 och nio strategier för hur denna ska uppnås.

Fokus för stadsutvecklingen är att skapa ett välfungerande och sammanhållet område för människor, bland annat genom att knyta samman det nya som byggs med det som finns idag. Utvecklingen ska genomsyras av delaktighet och dialog.

Bakgrund

 År 2009 fick stadsbyggnads- och miljönämnden uppdraget av kommunfullmäktige att påbörja ett planarbete för stadsförnyelse i Ör och Hallonbergen. Staden arbetade fram ett programförslag och genomförde ett samråd under hösten 2011.

Eftersom väldigt många synpunkter kom in under programsamrådet startades projektet PARKLEK och PARKLEK PARLAMENT, som konstnären Kerstin Bergendal är upphovsman och ledare för. I projektet ingick att ta fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för områdesutvecklingen, ha fortsatt närvaro i Hallonbergen centrum, säkra utökad dialog och delaktighet samt lyfta fram sociala, fysiska och kulturella dimensioner av planeringen på ett systematiskt sätt.

Den 9 december 2013 godkände stadsbyggnads- och miljönämnden programsamrådsredogörelsen från samrådet hösten 2011. PARK LEK avslutades i maj 2014, samtidigt som kommunstyrelsen beslutade att arbetet med utvecklingen av Hallonbergen och Ör skulle fortsätta. Information om PARK LEK PARLAMENT och projektet PARK LEK finns samlade på den externa webbplatsen www.parklek.com Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 15 mars 2022