Örskolan – skola och idrottshall

Detaljplan för byggnation av nya skollokaler samt en idrottshall inom fastigheten Kungsljuset 1 vid Ringleken i stadsdelen Ör.

Detaljplan C 450 vann laga kraft den 6 maj 2021.
Diarienummer KS-0914/2017.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

Detaljplanen möjliggör en ny skola med plats för cirka 630 elever från förskoleklass till årskurs 6. Samtidigt möjliggörs en ny idrottshall för skola och föreningsliv.

Ta del av planhandlingar under Relaterat innehåll.

Exempel på utformning av skola. Illustration VisbyarkFörstora bilden

Exempel på utformning av skola. Illustration Visbyark

xempel på utforming av idrottshall. Illustration VisbyarkFörstora bilden

Exempel på utformning av idrottshall. Illustration Visbyark.

Förstora bilden

Fågelvy över bebyggelseförlaget. Illustration Visbyark.

Illustrationsplan som visar skolgård. Illustration Tengbom.Förstora bilden

Illustrationsplan som visar skolgård. Illustration Tengbom.

Senast uppdaterad 13 januari 2023

Den röda ringen markerar planområdet