Vattugatan och Starrbäcksgatan - bostäder

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 1 juli 2014.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Den befintliga byggnaden i kvarteret Kranen 19 som idag innehåller cirka 9 900 kvm kontorsytor omvandlas till bostäder med möjlighet till handel/kontor i bottenvåningen.
  • Takvåningen rivs och istället byggs radhus i två våningar på taket.
  • Innergården är idag överbyggd med ett atrium som ska rivas. Gården ska iordningställas för de boendes utevistelse.
Fasad mot Vattugatan.

Fasad mot Vattugatan.

Senast uppdaterad 10 juli 2019