Vattugatan och Starrbäcksgatan - bostäder

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 1 juli 2014.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Den befintliga byggnaden i kvarteret Kranen 19 som idag innehåller cirka 9 900 kvm kontorsytor omvandlas till bostäder med möjlighet till handel/kontor i bottenvåningen.
  • Takvåningen rivs och istället byggs radhus i två våningar på taket.
  • Innergården är idag överbyggd med ett atrium som ska rivas. Gården ska iordningställas för de boendes utevistelse.
Fasad mot Vattugatan.

Fasad mot Vattugatan.

Senast uppdaterad 10 juli 2019

Den röda ringen markerar planområdet