Eliegatan – bostäder i kvarteret Stiftelsen

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 27 februari 2008, C 366.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger att ett nytt flerbostadshus uppförs i hörnet Eliegatan-Fredsgatan. På platsen låg tidigare ett annat hus som har rivits.
  • Det nya huset innehåller cirka 55 lägenheter och ska ha ett modernt formspråk och uttryck som anpassas väl till den befintliga kvartersstrukturen i övrigt.
  • Parkering ska ske i ett garage i källaren.
  • I den södra delen av planområdet ligger före detta Farres musikinstrumentfabrik från 1929. Den bevaras och har en q-bestämmelse i planen, vilket innebär att dess exteriör inte får förvanskas.
Situationsplan Förstora bilden

Situationsplan

Senast uppdaterad 10 juli 2019