Ridanläggning i Miloområdet

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 31 oktober 2013

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • En ny ridanläggning planeras i norra delen av Miloområdet i Kymlinge.
  • Ridanläggningen ska ha plats för 35-40 hästar.
  • Förslaget är att en större byggnad som innehåller stall, ridhus och en servicedel uppförs. Rasthagar, ridbana och parkering ska också skapas.
  • Planområdet omfattar cirka 4 hektar.

Illustrationsplan

Vy från väster

Senast uppdaterad 5 april 2022