Landsvägen och Humblegatan - bostäder

Detaljplan för fastigheten Åkeriet 4 vann laga kraft och började gälla den 25 juni 2012.

Programområdet ligger väster om Landsvägen och söder om Humblegatan i stadsdelen Lilla Alby.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • ​Befintliga byggnader kan rivas och ersättas av ett nytt bostadshus.
  • Det nya huset kan innehålla cirka 75 bostäder och lokaler.
  • Det befintliga garaget bevaras och används för boendeparkering.
  • Byggnaden är tänkt att placeras i vinkel med rundat hörn och följa Humlegatan och Landsvägen. Den nya byggnadens höjd ska anpassas till befintlig bebyggelse men ökar sedan i höjd där Humblegatan och Landsvägen möts.
  • Den befintliga asfaltsgården ska bli en grön gård för de boende i huset.
Image
flygfotoFörstora bilden

Flygfoto

Senast uppdaterad 10 juli 2019