Lötsjöhöjden - bostäder

Detaljplanen för del av fastigheten Ugglan 22, med fler, vann laga kraft och började gälla den 21 december 2006 efter regeringsbeslut.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger nya bostäder på platsen där Lötgymnasiet tidigare låg.
  • På Lötsjöhöjden medges sex punkthus om 5-6 våningar, sammanlagt cirka 135 lägenheter.
  • Ovanför Ursviksvägen medges tre byggnader om fyra våningar med en indragen femte​, sammanlagt cirka 50 lägenheter.

Husen är nu klara.

Förstora bilden

Husen utmed Fredsgränd på Lötsjöhöjden, feb 2011. Foto: Lisa Brattström

Senast uppdaterad 10 juli 2019

Den röda ringen markerar planområdet