Päronet 2 - utökade användningsområden

Staden har ändrat detaljplanen för del av fastigheten Päronet 2 i Lilla Ursvik, som nu har vunnit laga kraft och börjar gälla från och med den 8 januari 2018, C 434.
Diarienummer KS-0064/2015.

Skedet som planprocessen befinner sig i

Skedet som planprocessen befinner sig i

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Fastigheten får en flexibel användning som tillåter förskola, bostad med anknytning till vård och centrumändamål.
  • Detaljplanen får en byggrätt som ska anpassas till den befintliga bebyggelsen, som har ett kulturhistoriskt värde.
  • En säker trafikmiljö runt planområdet skapas.

Gällande planhandlingar återfinns under Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 10 juli 2019