Stora Ursvik - etapp 2 D

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 29 maj 2012.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen möjliggör utbyggandet av en skola för cirka 600 elever.​
  • En skolbyggnad i tre våningar kan placeras i planområdets nordöstra del, i hörnet av Badhusgatan och Oxenstiernas allé.   
  • I sydöstra delen av planområdet ligger Stora Ursviks gård som är en av Stora Ursviks äldsta byggnader.

  

Förstora bilden

Illustration av skolbyggnaden

Senast uppdaterad 10 juli 2019