Stora Ursvik - etapp 2 D

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 29 maj 2012.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen möjliggör utbyggandet av en skola för cirka 600 elever.​
  • En skolbyggnad i tre våningar kan placeras i planområdets nordöstra del, i hörnet av Badhusgatan och Oxenstiernas allé.   
  • I sydöstra delen av planområdet ligger Stora Ursviks gård som är en av Stora Ursviks äldsta byggnader.

  

Illustration av skolbyggnaden

Senast uppdaterad 10 juli 2019
Den röda ringen markerar planområdet

Den röda ringen markerar planområdet