Kavallerivägen och Rissneleden – stadsförnyelse och bostäder

Detaljplanen för bostäder på fastigheterna Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26 och Artilleristen vann laga kraft den 13 juli 2016.

Sammanfattning

  • Stärkt koppling mellan Rissnes olika delar
  • Offentliga mötesplatser
  • Ny bebyggelse med cirka 250 bostäder och ett mindre torg med kommersiella lokaler
  • Tvärbanans Kistagren kommer att gå i Kavallerivägen.
Tänkt bebyggelse längs Rissneleden, klicka på bilden för större bildFörstora bilden

Tänkt bebyggelse längs Rissneleden, klicka på bilden för större bild

Vision av torget, klicka på bilden för större bildFörstora bilden

Vision av torget, klicka på bilden för större bild

Senast uppdaterad 26 november 2019