Stora Ursvik - etapp 1 A

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 18 december 2008.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger byggandet av cirka 350 nya bostäder i enlighet med de planeringsmål som formulerats i den fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik.
  • Bebyggelsen ska utformas med variation och utgöras av enfamiljshus, parhus, radhus och flerfamiljshus.
  • Gatustrukturen och bebyggelsen ska följa kvalitetsprogrammet
Förstora bilden

Etapp 1A är illustrerad

Förstora bilden

De första radhusen och flerfamiljshusen i Stora Ursvik, juli 2007. Foto: Lisa Brattström

Senast uppdaterad 10 juli 2019