Sturegatan och Ekensbergsvägen - kontor

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 29 maj 2004.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen möjliggör en nybyggnation av ett kontorshus med handel i bottenvåningen på Sturegatan 1.
  • Platen användes tidigare för parkering.
  • Garage finns i huset.

Kontorsfastigheten är nu uppförd.

Fotomontage sett från Ekensbergsvägen i Solna.  Arkitektkontor: Strategisk Arkitektur Förstora bilden

Fotomontage sett från Ekensbergsvägen i Solna. Arkitektkontor: Strategisk Arkitektur

Senast uppdaterad 10 juli 2019