Järnvägsgatan - Ekdungen 1, komplementbyggnader

Detaljplan för Ekdungen 1, Järnvägsgatan 21-23 i Duvbo. Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 5 juli 2012, plannummer C 403.
Diarienummer SMN-0436/2010

Förslaget

Syftet med planändringen är att anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden så att den nya planen innefattar befintligt hus för källsortering samt befintliga barnvagns- och leksaksförråd. Planändringen föreslår tre områden inom vilka det kan vara möjligt att uppföra mindre komplementbyggnader.

Gällande planhandlingar återfinns under Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 25 februari 2022