Ekovägen - bostäder

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 10 januari 2005, C 338.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • ​Radhus och stadsvillor med totalt cirka 55 bostäder fördelade på 16 radhus, 3 stadsvillor med 6 lägenheter i varje samt 21 ungdomslägenheter fördelade på 2 längor.
  • Byggnaderna placeras så att ett torg bildas.
  • Byggnaderna uppförs i trä.
Förstora bilden

Foto på ett av husen, inflyttat 2007

Senast uppdaterad 10 juli 2019