Orgeln 7 - påbyggnad av bostäder, Sturegatan

Detaljplanen för bostäder mot Sturegatan i fastigheten Orgeln 7 har vunnit laga kraft och börjar gälla från och med den 18 januari 2018, C 435
Diarienummer KS-0326/2016.

Planskede

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

Syftet med detaljplanen är en påbyggnad av två bostads- och kontorsvåningar med fläktrum samt att säkerställa handels- och kontorsplanens nuvarande användning av fastigheten. Planområdet är cirka 2000 kvm stort och omfattar byggnaden som ligger mot Sturegatan. Detaljplanen ger flexibilitet att utöka antalet arbetsplatser och/eller bostäder i centralt läge.

Gällande planhandlingar återfinns under Relaterat innehåll.

Fastigheten Orgeln 7 sett från hörnet Sturegatan/Tallgatan

Sektion från Rosengatan med pågående ombyggnationen och med föreslagen påbyggnad mot Sturegatan. Klicka på bilden för att förstora den.

Bild av planområdet.

Centrala Sundbyberg. Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 1 februari 2021