Rissneleden - nya parkeringsplatser på fastigheten Stockmakaren

Detaljplan för del av fastigheten Stockmakaren 1, med fler, vann laga kraft och började gälla den 16 juni 2005

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger att det skapas fler parkeringsplatser till bankhuset på Stockmakaren 1.
  • Det befintliga parkeringshuset kan byggas på med en extra våning samt bräddas både på bredden och längden. ​
  • En ny utfartsramp ska underlätta för trafikrörelserna i parkeringshuset.
  • Totalt skapas 286 nya parkeringsplatser.​


Den mörkare orangea nyansen illustrerar det utökade parkeringsgaraget. Förstora bilden

Den mörkare orangea nyansen illustrerar det utökade parkeringsgaraget.

Senast uppdaterad 10 juli 2019