Forskningsringen - parkeringsgarage

Detaljplan för ändring av detaljplan för parkeringsgarage inom fastigheten Sundbyberg 2:40, Forskningsringen 89 i Ursvik, har vunnit laga kraft och börjar gälla fr.o.m. den 29 april 2021, detaljplan C 449.
Diarienummer KS-0624/2019.

Sammanfattning av planens innehåll

Detaljplanen ökar utbredningen av kvartersmark och möjliggör ett parkeringsgarage för cirka 105 bilar inom fastigheten Sundbyberg 2:40. Teknikutrymme ett plan ner i marken samt ovanliggande aktivitetsyta med bollplan och utegym.

Senast uppdaterad 25 februari 2022
Förstora bilden

Planområdet markerat med röd linje.