Tvärbana - Kistagrenen i Rissne

Detaljplan för tvärbanans Kistagren genom Rissne i Sundbybergs stad, har vunnit laga kraft och börjar gälla fr.o.m. den 27 februari 2018, C 436.
Diarienummer KS-0029/2015.

Skedet som planprocessen befinner sig i

Skedet som planprocessen befinner sig i

Sammanfattning av planens innehåll

  • Detaljplanen innebär att tvärbanan dras genom Rissne.
  • Spåren integreras i befintliga gatumiljöer.
  • I söder kommer spåren in i Rissne via bron över Ulvsundavägen. Därifrån går den till Kavallerivägen, Rissne torg, Artillerivägen, Rissneleden och vidare mot Ursvik.
  • Rissne torg får en hållplats.
  • Stadsrummet görs om och förbättras, bland annat med nya cykelbanor och träd.

Tvärbanans framtida hållplats vid Rissne torg.

Senast uppdaterad 15 november 2018
Illustration tvärbana Rissne

Tvärbanans sträckning genom Rissne