Tuletorget - bostäder i kvarteret Lärkan

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 30 april 2009.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen möjliggör ny bebyggelse på fastigheten Lärkan 14 och på del av Sundbyberg 2:17. ​
  • Två höga hus om 15 våningar med indragen takvåning ovanpå och två lägre hus om fyra respektive sex våningar kan uppföras.
  • Byggnaderna ska innehålla bostäder med verksamheter i bottenvåningarna. Garage kommer finnas.
  • Allmänna vistelseytor runt byggnaderna ska rustas upp.

Wallenstam är fastighetsägare och byggnationen har påbörjats.

Skiss på höghusen. Från www.wallenstam.se.

Skiss på höghusen. Från www.wallenstam.se.

Senast uppdaterad 10 juli 2019
Den röda ringen markerar planområdet

Den röda ringen markerar planområdet