Furuvägen - bostäder

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 1 februari 2007 efter regeringsbeslut.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • ​Detaljplanen medger att nya bostäder byggs på platsen där två villor ska rivas.
  • Två stadsvillor i 3-4 våningar kan uppföras, totalt cirka 20 lägenheter.
Senast uppdaterad 10 juli 2019