Freden större 14 – ny infart

Utformning av infart till kommande bebyggelse vid Freden större, Östra Madenvägen i Hallonbergen, har vunnit laga kraft och börjar gälla från och med 22 juni 2018, C 437.
Diarienummer KS-0375/2016

Planprocesslinje

Sammanfattning av planens innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny in- och utfart till bostäder. Planförslaget utformas med två körfält, ett i vardera riktningen, ut mot Östra Madenvägen. Planområdet utformas även med träd och annan växtlighet för att ge ett grönt intryck från Östra Madenvägen.

Illustrationen visar nya infarten.

IllustrationFörstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

Förstora bilden

Orienteringskarta över området. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 27 januari 2019