Hallonbergen – bostäder, förskola och centrumfunktioner i kvarteret Freden Större

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 14 juli 2015.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll:

 • cirka 450 lägenheter i nya byggnader.
 • cirka 80 studentbostäder i en ny byggnad.
 • cirka 24 lägenheter i två plan ovanpå befintliga kontorsbyggnader
 • Möjlighet att konvertera befintliga kontorsbyggnader till lägenheter, totalt cirka 140 lägenheter.
 • Lokaler för centrumfunktioner i befintliga byggnader
 • Förskola för 6-8 avdelningar i ny byggnad i den västra delen, alternativt i befintlig byggnad.
 • Ett allmänt tillgängligt nord-sydligt stråk centralt genom kvarteret. Söderut mot Rissneleden föreslås ett ”parktorg” från vilket det är möjligt att röra sig ner till ett nytt torg framför stadshuset mot Östra Madenvägen.
 • En öst-västlig gårdsgata/”shared space-gata” som förbinder det nya torget med Gesällvägen.
 • En mindre ”fickpark”, i anslutning till ny gårdsgata.
 • Bottenvåningar som öppnar sig med entréer, fönster och inslag av centrumfunktioner mot Östra Madenvägen, Gesällvägen och Rissneleden. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett levande stadsliv och trygga stråk.
 • Parkering i garage under den nya bebyggelsen. Möjlighet att tillskapa ytterligare parkeringar finns även i sockelvåning under den befintliga bebyggelsen.
 • Att både Östra Madenvägen och Rissneleden i framtiden kan byggas om och få ett tydligare gaturum med gång- och cykelbana, trädplantering och kantstensparkering.
Bild över planområdet. Klicka för förstoring.Förstora bilden

Bild över planområdet. Klicka för förstoring.

Illustration över bebyggelse längs Rissneleden. Klicka för förstoring.Förstora bilden

Illustration över bebyggelse längs Rissneleden. Klicka för förstoring.

Illustration över bebyggelse längs Östra Madenvägen. Klicka för förstoring.Förstora bilden

Illustration över bebyggelse längs Östra Madenvägen. Klicka för förstoring.

Illustrerad vy från nordost. Klicka för förstoring.Förstora bilden

Illustrerad vy från nordost. Klicka för förstoring.

Senast uppdaterad 11 november 2019