Gulmåran 1 – utökade våningsplan 

Staden har undersökt möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Gulmåran 1 och Tätörten 1 i Ör, så att befintlig byggnad kan utökas med tre våningsplan.
Diarienummer KS-0065/2015.

Skedet planprocessen befinner sig i

Skedet planprocessen befinner sig i

Skede

Detaljplan för påbyggnad av bostäder och teknisk anläggning på fastigheterna Gulmåran 1 och Tätörten 1 vid Kavaljersbacken i Ör har vunnit laga kraft 27 november 2017, C 433.

Kommunfullmäktige beslutade 29 maj 2017 att anta detaljplanen för en påbyggnation i Ör. Beslutet överklagades och har prövats av mark- och miljödomstolen som avslagit överklagandet. Kommunfullmäktiges beslut om antagande står därför fast och detaljplanen börjar gälla från
27 november 2017.

Sammanfattning av planens innehåll

  • På den befintliga byggnaden föreslås 90 nya lägenheter i tre våningsplan. För att minska den upplevda volymen dras det översta våningsplanet in från fasadliv.
  • I samband med påbyggnaden kommer huset att genomgå en renovering: trapphusen får hiss, fasaderna tilläggsisoleras och får ny gestaltning, balkongerna blir större och glasas in, och huset får ett sadeltak.
  • Utmed Kavaljersbacken blir det tio nya markparkeringsplatser, varav tre blir bilpoolsplatser. Över den största andelen markparkeringar konstrueras ett skärmtak som täcks av sedum.

Skisser över påbyggnadsförslaget. Klicka på bilden för större bild.

Klicka för större bild.

Senast uppdaterad 10 juli 2019