Kyrkogatan och Tulegatan – äldreboende

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 29 januari 2016.

Sammanfattning av detaljplanens innehålls

  • Ett äldreboende, vårdboende enligt socialtjänstlagen, i fem våningar med 54 lägenheter föreslås inom del av fastigheten Sundbyberg 2:17.
  • Lokaler för publika verksamheter, som butik och kontor, föreslås inrättas i entréplanet.
 
Situationsplan med det föreslagna äldreboendet. Klicka för förstoring.Förstora bilden

Situationsplan, klicka för förstoring.

Senast uppdaterad 3 december 2019