Tulegatan - bostäder i kvarteret Domherren

Detaljplanen för fastigheten Domherren 21 vann laga kraft och började gälla den 28 februari 2008.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger att ett nytt bostadshus uppförs på fastigheten Domherren 21. ​
  • Huset blir fyra våningar med souterrängvåning och rymmer cirka 17 lägenheter.

Huset är nu uppfört.

Nya hyresrätter intill Tuleparken, februari 2011. Foto: Lisa BrattströmFörstora bilden

Nya hyresrätter intill Tuleparken, februari 2011. Foto: Lisa Brattström

Senast uppdaterad 10 juli 2019