Ursvikskolan - utbyggnad

Detaljplan för Ursviksskolans utbyggnad vann laga kraft och började gälla 20 december 2013.

Sammanfattning av planens innehåll

  • Lilla Ursviks skola byggs ut för att ge plats för 420 elever och max 80 förskolebarn, idag går 250 elever i skolan.
  • Den befintliga skolan byggs till mot väster med en ny skolbyggnad som länkas samman med en ny förskola.
  • Den befintliga angöringen i norr utökas till en angöringsgata med vändplan.
  • Skolfastigheten utökas åt söder och väster för att rymma fler barn.
  • Den tillfälliga skolbyggnaden som finns ska tas bort när den nya tillbyggnaden är klar.
Situationsplan. Klicka för förstoring.Förstora bilden

Situationsplan. Klicka för förstoring.

Vy över skolan, villor i förgrunden.

Vy över skolan, villor i förgrunden.

Senast uppdaterad 10 juli 2019