Franstorpsvägen - bostäder

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 12 november 2004, C 336.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Detaljplanen medger att bostäder byggs ovanpå befintligt parkeringsdäck.
  • Total 18 lägenheter varav 9 radhus kan uppföras.
  • Parkeringsgaraget utgör de två nedersta våningarna i huset.
Kvarteret Apoteket 21, november 2006. Foto: Anneli EskilssonFörstora bilden

Kvarteret Apoteket 21, november 2006. Foto: Anneli Eskilsson

Senast uppdaterad 10 juli 2019