Bergdalen – bostäder

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 19 oktober 2006 efter regeringsbeslut, C 349.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger att nya flerbostadshus uppförs där det tidigare låg ett äldreboende.
  • Fem nya byggnader som innehåller 108 bostadsrätter uppförs. 66 av lägenheterna är seniorbostäder. ​

Husen är nu uppförda och inflyttade

bild1Förstora bilden

Seniorbostäder utmed Bergdalen. Foto: AB Borätt/Seniorgården AB

Senast uppdaterad 10 juli 2019