Humblegatan - bostäder i kvarteret Fjällnäset

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 30 november 2006 efter regeringsbeslut.  

Detaljplanen gäller för fastigheten Fjällnäset ​15.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger ett nytt flerfamiljshus med totalt cirka 20 lägenheter.
  • Huset ska ha garage i källarplanet.
Förstora bilden

Situationsplan

Senast uppdaterad 10 juli 2019