Stora Ursvik – Torget

Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar - Torget, har vunnit laga kraft och börjar gälla fr.o.m. den 28 juni 2019, C 445.
Diarienummer KS-0637/2015.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bebyggelsekvarter innehållandes bostäder, handel och service samt stadsdelens centrala mötesplats Ursviks torg. För att åstadkomma gator med en tydlig stadskaraktär ställs krav på att byggnader placeras i gatuliv och bostadsentréer mot gata. Bostadsentréer ska där det är möjligt vara genomgående mellan gata och gård.

Denna detaljplan tillsammans med Skelettplan och Vallen har flertalet gemensamma frågor.

IllustrationsplanFörstora bilden

Illustrationsplan. Klicka på bilden för att göra den större.

Perspektiv mot gränd och mot Ursviks allé. Bild: Lindberg Stenberg arkitekter.Förstora bilden

Perspektiv mot gränd och mot Ursviks allé. Bild: Lindberg Stenberg arkitekter. Klicka på bilden för att göra den större.

Kvarteret Smedjan – Torgbyggnaden Illustration Riksbyggen, ESAFörstora bilden

Kvarteret Smedjan – Torgbyggnaden Illustration: Riksbyggen, ESA. Klicka på bilden för att göra den större.

Senast uppdaterad 20 januari 2021