Fredsgatan – bostäder i kvarteret Spiken 13

Detaljplanen för fastigheten Spiken 13 vann laga kraft och började gälla den 7 maj 2004.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Ett nytt bostadshus ersätter den befintliga envåningsbyggnaden utmed Fredsgatan.
  • Kontorsvåningen rivs, men byggnadens garage behålls.
  • På garaget byggs ett bostadshus med sex våningar och två trapphus.
Byggnad som är aktuell för ombyggnad är gulmarkerad och ligger i kvarteret Spiken 13. Förstora bilden

Byggnad som är aktuell för ombyggnad är gulmarkerad och ligger i kvarteret Spiken 13.

Senast uppdaterad 10 juli 2019