Kaplanen 2 i Rissne - Förskola

Nybyggnation av förskola på fastigheten Kaplanen 2 i Rissne, har vunnit laga kraft och börjar gälla fr.o.m. 1 juli 2019, C 446.
Diarienummer KS-0577/2016

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

Sundbyberg växer vilket ökar trycket på stadens kärnverksamheter.
Inom kommunen finns idag en brist på förskoleplatser. Detaljplanen innebär ett behövligt tillskott av förskoleplatser som innebär plats för ca 130 barn.

Tidig principskissFörstora bilden

Tidig principskiss

Illustration förskolegårdFörstora bilden

Illustration förskolegård

Senast uppdaterad 18 augusti 2021