Tvärbana - Solnagrenen

Detaljplanen för Tvärbana norr på Landsvägen delades upp i två delsträckor. Detaljplanen för delsträcka 1 vann laga kraft i juni 2009 och detaljplanen för delsträcka 2 vann laga kraft i maj 2010.

Sammanfattning av detaljplanernas innehåll

  • Detaljplanerna möjliggör för en dragning av snabbspårvägen Tvärbanan genom Sundbyberg. Solnagrenen ska gå från Alvik till Solna station via Sundbyberg.
  • Tvärbanan ska gå i blandtrafik på Landsvägen från Stockholmsgränsen vid Bällsta bro till Solnagränsen vid Ekenbergsbron.
  • Planområdet omfattar spårområdet samt angränsande ytor och hållplatser.
  • Två hållplatslägen planeras inom Sundbybergs stad, ett vid Bällsta bro och ett vid Sundbybergs station med bytesmöjlighet till tunnelbana, pendeltåg, bussar och fjärrtåg.

Tvärbanan är nu färdigbyggd genom Sundbyberg och planeras att tas i drift under sommaren 2013.

Tvärbanesträckningen med hållplatslägen.

Tvärbanesträckningen med hållplatslägen.

Senast uppdaterad 10 juli 2019