Rissneledens norra sida - bostäder

Detaljplan för nybyggnation av bostäder på del av fastigheten Sundbyberg 2:30 vid Rissneleden i Hallonbergen, Sundbybergs stad vann lagakraft den 23 november 2016.

Förslaget

  • Komplettera Hallonbergen med ny bebyggelse vilket ger ett ökat underlag för service, ökad trygghet och ett tillskott av bostäder i området.
  • Nytt bostadshus ska uppföras i trä med 156 bostäder som föreslås vara bostadsrätter, och bottenvåningen ska möjliggöra kommersiell verksamhet.
Förstora bilden

Karta över planområdet, klicka för förstoring.

SituationsplanFörstora bilden

Situationsplan, klicka på bilden för förstoring

RissneledenFörstora bilden

Fasad mot Rissneleden, klicka på bilden för förstoring

Senast uppdaterad 15 mars 2017