Tulegatan - bostäder i kvarteret Jägaren

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 6 juni 2008 efter regeringsbeslut.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Ett flerbostadshus med cirka 45 lägenheter kan byggas
  • Lokaler ska finnas i bottenvåningen och garage i källaren

Huset är nu uppfört.

Senast uppdaterad 10 juli 2019