Storskogen - förskola i kvarteret Vargen

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 29 april 2010.


Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen möjliggör en ny förskola på fastigheten Vargen 2.
  • Förskolan kan rymma fyra arbetslag med cirka 40 barn i varje.
  • Byggnaden ska vara en välvd lågsträckt byggnadskropp i två våningar.
  • Detaljplanen ersätter en tidigare detaljplan som upphävdes av regeringen på grund av felaktigt förfarande. ​
persp2Förstora bilden

Fotomontage, perspektiv sett från gården i söder.

flygbildram3Förstora bilden

Flygfoto med markerat planområde.

Senast uppdaterad 10 juli 2019