Stora Ursvik – Kvarnkullen

Detaljplan för skola och parkområde, Kvarnkullen, del av fastigheten Sundbyberg 2:79, har vunnit laga kraft och börjar gälla fr.o.m. den 17 juli 2019, C 447.
Diarienummer KS-0363/2018.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större park samt skolverksamhet i Västra Ursviks södra delar med utgångspunkt från platsens förutsättningar. Det gröna ska gestaltas tryggt och identitetsskapande och bli Ursviksbornas nya stadsdelspark. Parken ska bilda en grön helhet där nya platser skapas för att generera aktiviteter, rörelse och möten.

Illustration Kvarnparken, Funkia.Förstora bilden

Illustration Kvarnparken, Funkia. Klicka på bilden för att göra den större.

Illustration på förskola, Marge ArkitekterFörstora bilden

Illustration på förskola, Marge Arkitekter. Klicka på bilden för att göra den större.

Senast uppdaterad 16 maj 2024