Hallonbergsvägen och Rissneleden - bostäder

Detaljplanen för bostäder på del av fastigheterna Vandraren 8, Orienteraren 8, Kartan 1 samt Sundbyberg 2:30 i Hallonbergen vann laga kraft den 13 juli 2016.

Sammanfattning

  • Cirka 170 bostäder på vardera sida om Hallonbergsvägen
  • Ny gång-och cykelväg längs Kraftledningsgatan mellan Lötsjögården och Toppstugeparken
  • Rissneleden blir stadsgatan mellan Gesällvägen och Bergshöjden
Bilden visar vilket område förslaget avser.Förstora bilden

Bilden visar vilket område förslaget avser.

Senast uppdaterad 10 juli 2019