Enköpingsvägen - handelsanläggning

Detaljplan för del av fastigheten Fröfjärden 1 vann laga kraft och började gälla den 20 juli 2011, C 396.

Planområdet utgörs av delar av fastigheterna Fröfjärden 1, Sundbyberg 2:30, samt Freden Större 10.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger uppförande av en handelsanläggning för dagligvaruhandel.
  • Kontorsbebyggelse liknande den i öster kan också uppföras.
Bilden visar planområdet Förstora bilden

Bilden visar planområdet

Senast uppdaterad 10 juli 2019