Duvboskolan – utbyggnad

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 20 januari 2015, C 417.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • En ny byggnad som innehåller matsal med tillagningskök och klassrum kommer att uppföras.
  • Den nya byggnaden placeras mellan den äldsta skolbyggnaden och Duvbokyrkan mot Alms väg.
  • De två äldsta befintliga byggnaderna kommer att renoveras och omdisponeras.
  • Skolgården ska rustas upp och lekytorna ska effektiviseras.​
Situationsplan över skolgården och kyrktorget. Enkelriktad gata föreslås enligt pilarna. Klicka för förstoring.Förstora bilden

Situationsplan över skolgården och kyrktorget. Enkelriktad gata föreslås enligt pilarna. Klicka för förstoring.

Sektion mot kyrkan och fasad mot Alms väg. Klicka för förstoring.Förstora bilden

Sektion mot kyrkan och fasad mot Alms väg. Klicka för förstoring.

Senast uppdaterad 22 oktober 2020