Lavettvägen - radhus

Detaljplanen för fastigheten Sundbyberg 2:56, med fler, vann laga kraft och började gälla den 5 oktober 2009.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Detaljplanen medger att cirka 65 radhus byggs längs Lavettvägen och i området väster om Lavettvägen.
  • Lavettvägen ska få mer gatukaraktär med sidoparkering, trädplantering och trottoarer.
  • Ytan mellan de befintliga parkeringshusen längs Lavettvägen ska omdisponeras till en gemensam torgyta, och de befintliga parkeringshusen kan byggas på med radhus.
  • Parkeringsplatser föreslås längs gatan och i garage under en del av husen.
Förstora bilden

En skiss från planarbetet

Senast uppdaterad 10 juli 2019

Den röda ringen markerar planområdet