Landsvägen, Esplanaden och Vasagatan – kvarteret Plåten

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 18 november 2011.

De berörda fastigheterna är Plåten 3, 4 och 5 och Sundbyberg 2:17.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger att de befintliga byggnaderna byggs om och att det byggs till nya delar där det finns möjlighet och behov.
  • Kvarteret utvecklas med totalt cirka 30 000 kvadratmeter blandade verksamheter som handel, bostäder, hotell, bibliotek med mera.
  • Befintliga kvaliteter i kvarteret ska tas tillvara och tillägg ska gestaltningsmässigt tydligt skilja från den befintliga bebyggelsen​.


flygfotoFörstora bilden

Programområdet i centrala Sundbyberg

Senast uppdaterad 10 juli 2019