Örnstigen 8 - på- och tillbyggnad

Ändring i detaljplan för fastigheten Fjärilen 15 på Örnstigen 8 i Duvbo vann laga kraft och började gälla 20 november 2014.

Sammanfattning

  • Ändring av detaljplan för att kunna bevilja bygglov för på- och tillbyggnad av ett enbostadshus. Åtgärden är önskvärd ur kulturmiljösynpunkt.
Huvudbyggnad på Fjärilen 15 (ljusgul byggnad i bakgrunden), sedd från Ringvägen.

Huvudbyggnad på Fjärilen 15 (ljusgul byggnad i bakgrunden), sedd från Ringvägen.

Senast uppdaterad 10 juli 2019