Landsvägen – bostäder

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 30 maj 2014.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Kvarteret Basaren byggs på med nya bostäder i 6–8 våningar ovanpå den befintliga byggnaden. Mellan den nya och gamla bebyggelsen skapas en tyst och grön bostadsgård.
  • De befintliga lägenheterna i kvarteret Banken byggs om och huset rustas upp.


Kvarteret Basaren.Förstora bilden

Kvarteret Basaren.

Kvarteret Banken.

Kvarteret Banken.

Senast uppdaterad 15 december 2017