Bondetorpet med fler - utbyggnad av vind

Detaljplanen (enkelt förfarande) vann laga kraft 12 februari 2014, C 411.

Under detaljplaneprocessen, som var ett enkelt planförfarande, prövades möjligheten att bygga vindsinredning och takkupor i kvarteren Bondetorpet, Gaslågan, Päronet och Pipetten i Stora Ursvik.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Vindsinredning och takkupor möjliggörs inom detaljplan C 341 som avser del av Stora Ursvik.
Senast uppdaterad 10 juli 2019