Rissneleden - bostäder i kvarteret Sadelmakaren

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 23 december 2015

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • 60 nya bostäder, i form av stadsradhus och friliggande villor.
  • Ett område för kontor, hantverk och småindustri som inte är störande för omgivningen.​
  • Ombyggnad av Rissneleden så att den får  karaktären av en stadsgata
Perspektivbild, klicka på bilden för förstoring.

Perspektivbild, klicka på bilden för förstoring.

Illustrationsplan.

Illustrationsplan.

Senast uppdaterad 15 november 2016