Rissneleden - bostäder i kvarteret Sadelmakaren

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 23 december 2015

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • 60 nya bostäder, i form av stadsradhus och friliggande villor.
  • Ett område för kontor, hantverk och småindustri som inte är störande för omgivningen.​
  • Ombyggnad av Rissneleden så att den får  karaktären av en stadsgata
Perspektivbild, klicka på bilden för förstoring.Förstora bilden

Perspektivbild, klicka på bilden för förstoring.

Illustrationsplan.

Illustrationsplan.

Senast uppdaterad 15 november 2016