Hamngatan – bostäder i kvarteret Förrådet

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 7 april 2011 efter regeringsbeslut.

Detaljplanen omfattar fastigheten Förrådet 1.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • ​Planen medger cirka 110 nya lägenheter, 12 stycken i gamla Elverket och resten nyproducerade.
  • En tredimensionell fastighet ska bildas för befintligt bergrum.
Hamngatan i Lilla Alby ska få fler bostäderFörstora bilden

Bilden visar planområdet

Senast uppdaterad 10 juli 2019